Madelyn Jordon Fine Art CHINA HERE AND NOW:  Contemporary Chinese Photography - Including works by Zhang Dali, Hong Hao, Zhang Huan, Zhuang Hui, Wang Jinsong, Hong Lei, Fang Lijun, Wang Quingsong, Rong Rong, Cang Xin, Huang Yan Installation#7

  |  

Installation#7

2008

Gallery Installation China:Here and Now