Madelyn Jordon Fine Art CHINA HERE AND NOW:  Contemporary Chinese Photography - Including works by Zhang Dali, Hong Hao, Zhang Huan, Zhuang Hui, Wang Jinsong, Hong Lei, Fang Lijun, Wang Quingsong, Rong Rong, Cang Xin, Huang Yan To Add One Meter to an Anonymous Mountain

  |  

To Add One Meter to an Anonymous Mountain

1995

Color photograph, performance, Beijing, China, , 27 x 40"